Högmässa och samling för 50-års konfirmander

lö 25.6 kl. 10.00 – 11.30

Lappfjärds kyrka

Högmässa med nattvard. Efter mässan kaffe på Kantilena för 50-årskonfirmanderna. Anmälning till 040-3573910.

Liturg Daniel Norrback, kantor Anna Karin Martikainen

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Tag kontakt