Högmässa

sö 5.6 kl. 12.00 – 13.00

Kristinestads kyrka

Gudstjänst med nattvard. Efteråt kaffe för 50-årskonfirmanderna i församlingshemmet.

Liturg Daniel Norrback, Anna Karin Martikainen, kyrkokören

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Här kan du lyssna Öppna länk i ny flik


Tag kontakt