Gudstjänst med välsignelse av diakon

sö 5.6 kl. 18.00 – 19.00

Lappfjärds kyrka

Diakon Inga-Lene af Hällström välsignas till tjänst.

Liturg Daniel Norrback, kantor Anna Karin Martikainen, kyrkokören. Efteråt kyrkkaffe i kyrksalen.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Tag kontakt