Högmässa

sö 27.3 kl. 15.00 – 17.00

Sideby kyrka

Högmässa med nattvard, kyrkkaffe med avtackning av Siv Hellman

Liturg Daniel Norrback, kantor Keijo Vättö, Glädjedropparna

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Tag kontakt