Högmässa

sö 10.10 kl. 12.00 – 13.00

Kristinestads kyrka

Högmässa med nattvard, sänds som ljudfil via hemsidan

Präst Markus Engström, kantor Anna Karin Martikainen

Här kan du lyssna