Högmässa

sö 19.9 kl. 12.00 - 13.00
Kristinestads kyrka

Högmässa med nattvard, sänds som ljudfil via församlingens hemsida

Liturg Johan Eklöf, kantor Anna Karin Martikainen

Här kan du lyssna