Gudstjänst

sö 8.8 kl. 15.00 - 16.00
Salteriet i Kilen

Gudstjänst i Salteriet

Liturg Markus Engström, kantor Keijo Vättö