Högmässa

sö 18.7 kl. 15.00 - 16.30
Sideby kyrka

Högmässa med nattvard

Liturg Daniel Norrback, kantor Anna Karin Martikainen. Efteråt kaffe på Jonnsborg för 50-årskonfirmander


Tag kontakt