Högmässa

sö 13.6 kl. 15.00 - 17.00
Sideby kyrka

Tvåspråkig gudstjänst med nattvard. Kyrkkaffe

Liturg Daniel Norrback, predikant Peter Lassus, kantor Anna Karin Martikainen. Församlingsmästare Luigi Barsetti avtackas.


Tag kontakt