Högmässa

sö 6.6 kl. 12.00 - 13.00
Kristinestads kyrka

Gudstjänst med nattvard, sänds också via församlingens YouTube -kanal

Präst Markus Engström, kantor Anna Karin Martikainen, övriga medverkande är Tom Bergman och kyrkokören