Högmässa

sö 9.5 kl. 15.00 - 16.30
Sideby kyrka

Gudstjänst med nattvard

Bönsöndag, medverkande Markus Engström och Anna Karin Martikainen