Högmässa i Lappfjärds kyrksal

sö 25.4 kl. 10.00 - 11.00
Lappfjärds församlingshem

Gudstjänst med nattvard

Liturg och predikant Daniel Norrback, kantor Raili Bergqvist


Tag kontakt