Högmässa, sänds också som ljudfil

sö 11.4 kl. 12.00 - 13.30
Kristinestads kyrka

Gudstjänst med nattvard

Liturg och predikant Daniel Norrback

Här kan du lyssna


Tag kontakt