Gudstjänst, också via ljudfil och You Tube

sö 4.4 kl. 12.00 - 13.00
Kristinestads kyrka

Påskdagens gudstjänst via ljudfil i Kristinestads kyrka, sänds samtidigt på församlingens You Tube kanal

Präst Markus Engström, kantor Anna Karin Martikainen

Här kan du lyssna


Tag kontakt