Gudstjänst, också via ljudfil och You Tube

fr 2.4 kl. 12.00 – 13.00

Kristinestads kyrka

Långfredagens gudstjänst via ljudfil i Kristinestads kyrka, sänds samtidigt på församlingens YouTube kanal

Präst Daniel Norrback, kantor Anna Karin Martikainen

Här kan du lyssna


Tag kontakt