Gudstjänst

sö 28.3 kl. 12.00 - 13.00
Kristinestads kyrka

Palmsöndagens gudstjänst i Krs kyrka strömmas som ljudfil

Präst Markus Engström, kantor Anna Karin Martikainen 

Stiftskollekten söndag 28.3. går till utbildning av unga kristna ansvarsbärare i Etiopien genom Svenska Lutherska Evangeliföreningen (SLEF).

Gåvor kan ges via församlingens egna kanaler men också via det MobilePay-nummer som församlingen fått av SLEF år 2020, eller SLEF:s konto nr FI45 4055 1120 0020 96.

Tilläggsinfo:

  1. Arrangör och innehavare av penninginsamlingstillståndet är Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf. (FO 0215320-7) 
  2. Ändamål: Stiftskollekten går till utbildning av unga kristna ansvarsbärare i Etiopien genom Svenska Lutherska Evangeliföreningen (SLEF). 
  3. Penninginsamlingstillståndets nummer: Finland utom Åland: RA/2017/1164, beviljat 16.11.2017 för tiden 1.1.2018–31.12.2022. Landskapet Åland: ÅLR 2020/6234 för tiden 1.1–31.12.2021

Här kan du lyssna