Gudstjänst

sö 7.3 kl. 10.00 - 11.00
Lappfjärds församlingshem

Gudstjänst i Lappfjärds kyrksal

Liturg Daniel Norrback, predikan Stig-Erik Enkvist, kantor Raili Bergqvist


Tag kontakt