Helgmålsbön sänds via ljudfil

lö 6.3 kl. 18.00 - 18.30
Kristinestads kyrka

med kyrkoherde Daniel Norrback

sex personer kan närvara

Här kan du lyssna


Tag kontakt