Gudstjänst sänds via ljudfil

sö 7.2 kl. 12.00 - 13.30
Kristinestads kyrka

Gudstjänst i Kristinestads kyrka strömmas som ljudfil

Präst Markus Engström, kantor Raili Bergqvist.

Ifall du vill ha nattvard, meddela på förhand till kaplan Markus Engström 050-3589797

Här kan du lyssna