Enskild nattvard

sö 7.2 kl. 13.00 - 14.00
Kristinestads kyrka

Möjlighet till nattvard efter gudstjänsten

Anmäl på förhand till kaplan Markus Engström ifall du vill delta i nattvard efter gudsjänsten