Högmässa

sö 8.11 kl. 15.00 - sö 8.11 kl. 16.30
Sideby kyrka

Gudstjänst med nattvard

Präst Markus Engström och kantor Raili Bergqvist.