Samling kring Ordet

sö 1.11 kl. 15.00 - 16.00
Uttermossa uf-lokal

Förkunnelse, sång och musik

Predikan av Kaj Fagerholm och Daniel Norrback, kantor, Anna Karin Martikainen