Gudstjänst med parentation

sö 1.11 kl. 15.00 - 16.00
Sideby kyrka

Namnuppläsning och ljuständning för dem som begravts i Sideby sedan senaste allhelgona

Predikant och liturg, Daniel Norrback, kantor och organist, Anna Karin Martikainen, Glädjedropparna.