Gudstjänst med parentation sänds via ljudfil

sö 1.11 kl. 12.00 - 13.00
Kristinestads kyrka

Alla namn på avlidna sedan senaste allhelgona inom hela församlingens område läses upp via ljudfilen. Namnuppläsning med tillhörande ljuständning sker för dem som begravts i Kristinestad och Tjöck.

Predikant och liturg, Daniel Norrback, kantor och organist, Anna Karin Martikainen, kyrkokören.

Här kan du lyssna