Gudstjänst med parentation

sö 1.11 kl. 10.00 - 11.00
Lappfjärds kyrka

Namnuppläsning och ljuständning för dem som begravts i Lappfjärd sedan senaste allhelgona

Predikant och liturg, Daniel Norrback, kantor och organist, Anna Karin Martikainen, kyrkokören.