Gudstjänst sänds via ljudfil

sö 25.10 kl. 12.00 - 13.00
Kristinestads kyrka

Gudstjänst

Tjugoförsta söndagen efter pingst. Tema: Jesu sändebud.

Predikant och liturg, Markus Engström, kantor och organist, Anna Karin Martikainen