Högmässa sänds via ljudfil

sö 18.10 kl. 12.00 - 13.00
Kristinestads kyrka

Gudstjänst med nattvard

Tjugonde söndagen efter pingst. Tema: Tro och otro.

Predikant och liturg, Daniel Norrback, kantor och organist, Anna Karin Martikainen

Här kan du lyssna