Högmässa

sö 4.10 kl. 10.00 - 11.00
Lappfjärds församlingshem

Gudstjänst med nattvard i Lappfjärds kyrksal

Mikaelidagen. Tema: Änglarnas dag.

Predikant och liturg Markus Engström, kantor och organist Anna Karin Martikainen