Familjegudstjänst

sö 4.10 kl. 12.00 - sö 4.10 kl. 13.00
Kristinestads kyrka

En gudstjänst för hela familjen. Efteråt anmälan till skriftskolan.

Mikaelidagen. Tema: Änglarnas dag

Daniel, Anna Karin, Jeanette,Stina och dagklubbsbarn

Efter gudstjänsten inskrivning av nya konfirmander