Högmässa

sö 27.9 kl. 12.00 - 13.00
Sideby kyrka

Gudstjänst med nattvard

Sjuttonde söndagen efter pingst. Tema: Jesus ger liv.

Predikant och liturg Daniel Norrback, kantor och organist Anna Karin Martikainen

OBS klockslaget!