Kvällsmässa

lö 26.9 kl. 18.00 - 18.45
Dagsmark bönehus

En kvällsandakt med nattvard

Präst, Markus Engström, kantor, Anna Karin Martikainen