Högmässa

sö 20.9 kl. 10.00 - 11.00
Lappfjärds kyrka

Gudstjänst med nattvard

Sextonde söndagen efter pingst. Tema: Guds omsorg.

Predikant och liturg Daniel Norrback, kantor och organist Anna Karin Martikainen