Högmässa

sö 13.9 kl. 12.00 - 13.00
Kristinestads församlingshem

Gudstjänst med nattvard

Femtonde söndagen efter pingst. Tema: Tacksamhet

Predikant och liturg Tomas Klemets, kantor Anna Karin Martikainen