Högmässa och efteråt träff för 50-årskonfirmander

sö 30.8 kl. 15.00 - sö 30.8 kl. 16.00
Sideby kyrka

Gudstjänst med nattvard

Trettonde söndagen efter pingst. Tema: Jesus vår läkare.

Predikant och liturg Markus Engström, kantor Anna Karin Martikainen, flöjt Tom Bergman. 50-årskonfirmanderna är särskilt inbjudna. Efteråt kaffe för dem vid Jonnsborg lägergård.