Högmässa och efteråt träff för 50-årskonfirmander

sö 30.8 kl. 12.00 - sö 30.8 kl. 13.00
Ulrika Eleonora kyrka

Gudstjänst med nattvard

Trettonde söndagen efter pingst. Tema: Jesus vår läkare.

Predikant och liturg Daniel Norrback, kantor Anna Karin Martikainen, flöjt Tom Bergman. 50-årskonfirmanderna är särskilt inbjudna. Efteråt kaffe för dem i Kristinestads svenska församlingshem.