Lovsångsmässa

sö 23.8 kl. 18.00 - 20.00
Sideby kyrka

Gudstjänst med nattvard och mycket sång

Tolfte söndagen efter pingst. Tema: Självprövning.

Predikant H. Backström, liturg Daniel Norrback, lovsångsgrupp. Servering