Högmässa

sö 2.8 kl. 12.00 - 13.00
Ulrika Eleonora kyrka

Gudstjänst med nattvard

Nionde söndagen efter pingst. Tema: Sanning och sken.

Predikant och liturg Daniel Norrback, kantor Raili Bergqvist