Högmässa

sö 19.7 kl. 12.00 - 13.00
Ulrika Eleonora kyrka

Gudstjänst med nattvard

Sjunde söndagen efter pingst. Tema: Kärlekens lag

Predikant och liturg Markus Engström, kantor Raili Bergqvist