Friluftsgudstjänst

sö 19.7 kl. 15.00 - 16.00
På Korsberget i Uttermossa

En gudstjänst under bar himmel och utan liturgi

Sjunde söndagen efter pingst. Tema: Kärlekens lag

Präst och predikant Markus Engström, kantor Raili Bergqvist. Efteråt möjlighet till kyrkkaffe vid Soldattorpets café. Man betalar med egna pengar.