Högmässa

sö 12.7 kl. 15.00 - 16.00
Sideby kyrka

Gudstjänst med nattvard


Apostladagen. Tema: I Herrens tjänst.

Predikant och liturg Markus Engström, kantor och organist Anna Karin Martikainen, sång Gun Erikson.