Strömmad gudstjänst via ljudfil

sö 17.5 kl. 12.00 - 13.00
Kristinestads kyrka

Direktsänd gudstjänst samt bandad för KRS-TV

Gudstjänst på de stupades dag direktsänt ljud via hemsidan, bandas och sänds i Krs-tv på kvällen kl 19. Markus Engström och Anna Karin Martikainen medverkar.

Här kan du lyssna