Gudstjänst

sö 3.5 kl. 12.00 – 13.00

Kristinestads kyrka

Tredje söndagen efter påsk. Tema: Guds folks hemlängtan

Predikant och liturg Daniel Norrback, kantor och organist Anna Karin Martikainen. Gudstjänsten sänds som ljudfil via församlingens hemsida.