Påskdagens gudstjänst via webben och KRS-TV

sö 12.4 kl. 12.00 - 13.00
Kristinestads kyrka

Påskdagens gudstjänst. Tema: Kristus är uppstånden

Präst Daniel Norrback, kantor Anna Karin Martikainen, sånggrupp. Andakten strömmas på församlingens hemsida och facebooksida. Gudstjänsten bandas och sänds på kvällen i Kristinestads tv kl 19.

Här kan du lyssna