Gudstjänsten sänds via ljudfil på hemsidan samt bandas till KRS-TV

sö 5.4 kl. 12.00 - 13.00
Kristinestads kyrka

Gudstjänsten sänds via hemsidan som ljudfil i realtid samt streamas på församlingens facebooksida. Gudstjänsten bandas och sänds via KRS-TV på samma kväll kl 19.

Palmsöndagen. Tema: Ärans konung på förnedringens väg

Predikant och liturg Daniel Norrback, kantor och organist Anna Karin Martikainen

Du kan delta i dagens kollekt till utbildning av unga kristna ansvarsbärare i Etiopien genom Svenska Lutherska Evangeliföreningen (SLEF).

Gåvan ges via MobilePay 70448 eller SLEF:s konto FI45 4055 1120 0020 96.

Arrangör och innehavare av penninginsamlingstillståndet är SLEF. Penninginsamlingstillståndets nummer: Finland utom Åland RA/2017/1164, beviljat 16.11.2017 för tiden 1.1.2018-31.12.2002 samt landskapet Åland:ÅLR 2019/4046 för 1.1.-21.12.2020

Här kan du lyssna