Gudstjänsten sänds via länk på hemsidan samt bandas till KRS-TV

sö 22.3 kl. 12.00 - 13.00
Kristinestads kyrka

Direktsänd gudstjänst samt bandad till KRS-TV

Gudstjänsten hålls endast med de medverkande enligt myndigheternas och biskoparnas beslut. Den kommer att sändas via webben i realtid samt streamas via församlingens facebooksida. Gudstjänsten bandas och sänds i KRS-TV samma kväll kl 18.Kyrkoherde Daniel Norrback är liturg, Gunilla Teir predikant och Tom Bergman kantor, försångare är Christina Caldén-Back och Jeanette Ribacka-Berg.

Psalmerna är 506, 153, 58, 204, 920, 869 och 803