Gudstjänst

sö 15.3 kl. 12.00 - 13.00
Kristinestads kyrka

Ordets gudstjänst

Tredje söndagen i fastan. Tema: Jesus segrar över fondskans makter

Predikant och liturg Daniel Norrback, kantor Raili Bergqvist