Diakonisyföreningen i Lappfjärd

ti 10.3 kl. 14.00 - 16.00
Lappfjärds församlingshem

Diakoniarbete

Gruppverksamhet till förmån för diakonin. Kaffeförsäljning.


Tag kontakt