Högmässa

sö 8.3 kl. 15.00 - sö 8.3 kl. 16.00
Sideby kyrka

Gudstjänst med nattvard

Andra söndagen i fastan. Tema: Bön och tro

Predikant och liturg Markus Engström, kantor och organist Anna Karin Martikainen.