Pensionärssamling

on 4.3 kl. 11.30 - 14.00
Sideby kyrka

Samling för äldre

Sång, andakt och gemenskap. Vi äter tillsammans.

Anna-Karin Martikainen, Markus Engström och Inga-Lene af Hällström medverkar.