Människa kom fram-mässa

sö 1.3 kl. 12.00 - sö 1.3 kl. 13.00
Kristinestads kyrka

En specialkomponerad gudstjänst med nattvard och mycket musik

Predikant och liturg Daniel Norrback, kantor och organist Gerd Lindén, sånggrupp